joi, 9 aprilie 2009

Despre noi

Asociaţia ,,POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Curtea de Argeş este persoana juridică română de drept privat, fară scop patrimonial, ca fiind de utilitate publica, independentă, democratică, nonprofit şi deschisă, care se adresează tuturor cadrelor militare provenite din activitate în cadrul M.Ap.N., sau a structurilor sistemului naţional, ordine publică, siguranţă naţională şi aflate în rezervă sau în retragere, precum şi soţiile acestora.
Asociaţia C.M.R.R. ,,POSADA’’ s-a infiinţat în data de 17 iunie 1991, iniţiator fiind col. (r.) Constantin GHIGHEANU, care a fost preşedintele acesteia pâna în 09 martie 2009, când i s-a acordat titlul de ,,Preşedinte de Onoare!’’.

Adresa asociaţiei este:
B.dul Basarabilor Nr. 43
Curtea de Argeş
Judeţul Argeş
Cod 115300
Telefon 0348103784
Email posadacmrr(at)gmail.com

Apartenenta

Filiala C.M.R.R. ,,POSADA" face parte din Asociatia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza’’, funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, al Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind preşedinte de onoare.
Împreună cu celelalte asociaţii similare din ţară este continuatoarea nobilelor tradiţii ale organizaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere care au existat în ţara noastră încă din anul 1864 cu toate modificările şi completările ulterioare.
Nu face politică şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau în defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică.
Are în subordine:
- Asociaţia Casei de Ajutor Reciproc – Pensionari Militari ,,POSADA’’:
- Asociaţia Municipală Cultul Eroilor;
- Asociaţia Municipală a Vânătorilor de Munte ,,POSADA’’
- Asociaţia de întrajutorare în caz de daces ,,POSADA’’.

Scop

Scopul Asociaţiei C.M.R.R. ,,POSADA’’:
- dezvoltă sentimentele de camaraderie dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere şi cadrele militare aflate în activitate;
- participă la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului şi de tradiţiile armatei;
- contribuie la respectarea şi apărarea de către membrii săi a onoarei şi demnităţii militare;
-realizează şi dezvoltă relaţiile de colaborare cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate;
- promovează imagini corecte ale acţiunilor A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza’’ şi Organizaţiei Judeţene a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Basarab I’’ printr-o comunicare permanentă cu instituţiile mass-media;
- sprijină acţiunile de întreţinere a Cimitirului Militar din garnizoană.

Activitati

Membrii Biroului Permanent Central ai A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza''
şi ai Biroului Permanent ai Filialei C.M.R.R. ,,POSADA'' Curtea de Argeş,
au vizitat uzina Electrocentralei de la Vidraru.29 aprilie 2011
În Sala de Festivităţi a Cercului Militar din garnizoană, a avut loc Adunarea Generala a membrilor Filialei C.M.R.R. ,,POSADA'' Curtea de Argeş. Alături de membrii filialei au participat:
- din partea Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza'': Gl. Lt Radu VLĂSCEANU, Gl. Mr. Stelian TEODORESCU şi col. Traian NEGOIŢĂ;
- din partea Consiliului Judeţean, vicepreşedinte Florian TECĂU;
- din partea Primăriei Municipale, primar Nicolae DIACONU şi viceprimar Costinel VASILESCU;
- din partea B.33V.M., mr.Marius CĂVESCU - loctiitor comandant;
- din partea Subfilialei A.N.V.R. Curtea de Argeş, col.Ion PĂTRUNJEL;
- din partea Trustrului de presă ,,Argeş EXPRES'', Gina GRIGORESCU

Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele Filialei C.M.R.R. ,,POSADA'', col Laurenţiu DOMNIŞORU

PLANUL DE DESFASURARE

A LUCRARILOR ADUNARII GENERALE ANUALE

A FILIALEI C.M.R.R. ,,POSADA’’

29 aprilie 2011

1. Deschiderea lucrărilor adunării generale-intonarea Imnului naţional

2. Prezentarea invitaţilor;


3. Alegerea secretariatului pentru întocmirea procesului verbal:

d.mni lt.col.(r)Nastea Ion, plt.adj. (r.) Şutacu Ioan

4. Prezentarea ordinii de zi.

4.1) Analiza activităţii Biroului Filialei C.M.R.R.,,POSADA’’în perioada martie 2009 – martie 2010 şi modul îndeplinirea hotărârilor Consiliului Director şi a Biroului Executiv Central din 07 octombrie 2010 şi 25 martie 2011;

RAPORTOR – col. (rtg.) Laurenţiu DOMNIŞORU- Preşeditele filialei

4.2) Analiza activităţii financiar- contabile a Filialei C.M.R.R. şi

C.A.R. – P.M.,,POSADA’’ pe anul 2010 .

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.

RAPORTOR –lt. (r.) Mircea DUMITRESCU

4.3) 20 de ani de la înfinţarea Filialei C.M.R.R. ,,POSADA’’ Curtea

de Argeş – 17 iunie 1991.

RAPORTOR –col. (rtg.) Constantin GHIGHEANU

4.4) Asigurarea medicală între nevoi , posibilităţi şi aspiraţii.

Introducerea coplaţii in sistemul medical.

RAPORTOR : mr. Dr Sergiu STĂNCIULESCU

4.5)Prezentarea principalelor probleme care stau în faţa membrilor subfilialei ,,POSADA’’ a C.M.R.R.

RAPORTOR – lt.col. (r.) Dăn COSORECI

4.6) Propuneri pentru Planul de măsuri pe perioada următoare.

4.7) Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea

Planul de Măsuri al Subfilialei ,,POSADA’’ a C.M.R.R. pentru

RAPORTOR – lt.col. (r.) George CÂCIU

perioada martie 2011 – martie 2012.

4.8. Informarea Departamentului Juridic al A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza’’ privind activitatea în perioada octombrie 2010 – martie 2011.

RAPORTOR: lt.col. (r.) Dănuţ COSORECI

4.8) Cuvântul participanţilor.

4.9) Cuvântul invitaţilor.

4.10) APROBAREA Proiectului de Hotărâre a Adunării Generale a

Subfilialei ,,POSADA’’ a C.M.R.R. Curtea de Argeş cu

amendamentele survenite în cadrul şedinţei, a Planului de masuri

pentru sărbătorirea a 20 de ani de la înfinţarea Filialei C.M.R.R.

,,POSADA’’.

RAPORTOR – col.(rtg.) Laurenţiu DOMNIŞORU

5. Închiderea lucrărilor.O B I E C T I V E

REALIZATE ÎN PERIOADA

Martie 2010 – aprilie 2011

1.Realizarea site, blog spot si adresă de email:

posadacmrr.blogspot.com

posadacmrr@gmail.com

a permis închegarea unor relaţii puternice cu filialele A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din jud. Vrancea; Botosani; Bistriţa – Năsăud; Olt; Constanţa; Braşov; Timiş; Gorj; Vâlcea.

2. Vizionari spectacole de teatru

- ,,O mireasă de împrumut’’ – Teatrul ,,Al. Davila’’ în regia lui Zoltan Schapira – Suedia ( 21 octombrie 2010 );

- ,,Patriotica Română’’de Mircea Sălcudean - Teatrul ,,Al. Davila’’( 29 noiembrie 2010 );

- ,,O scrisoare pierduta’’ de I.L.Caragiale – Teatrul ,,Al. Davila’’ în regia lui Zoltan Schapira – Suedia ( 18 ianuarie 2011 );

- ,,Trendy sau Amantele trasnite’’ de Dan Tudor – Teatrul ,,Al. Davila’’ ( 23 februarie 2011 );

-Serată muzicală – Orhestra Simfonică de Suflători ANGELY’S, dirijor Cristian Marius Firică, conducerea muzicală colonel VALENTIN NEACŞU ( 20 septembrie 2010 );

- Spectacol muzică pupulară –interpreţi din zona Argeşului ( 24 martie 2011 ).

3. Excursii:

- Bâlea Lac;

- valea Oltului – Mânăstirile Ostrov, Cozia, Turnu;

4. Parteneriate încheiate:

- Primăria Municipală Curtea de Argeş;

- Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului;

- Casa de Cultură ,,George Topârceanu’’;

- Muzeul Municipal Curtea De Argeş;

- Şcoala ,,Basarab I’’Curtea de Argeş.

5. Întrunirea Clubului Iubitorilor de Cultură

- seara literară – seară de poezie – 9 noiembrie 2010 cu participarea:

Gl.Bg. ( rtg.) Tucă Florian

Gl.Lt. ( rtg.) Ilie Gheorghe

Mr. (r.) Diaconescu Gheorghe

Col. (rtg.) Mîndruţă Constantin

- prezentări de cărţi - ,,Sfânta Scriptură în versuri’’ de Marietta Serban – Olteanu;

- Corpul ,,Vânători de Munte’’ 1916 – 1917 – înfiinţare şi primele acţiuni de luptă – de mr. ( r.) Gheorghe DIACONESCU.

- ,,De la mamagement la guvernare prin risc’’ – Gl. Ilie Gheorghe.

- ,,Sisteme criptografice şi metode de partajare a informaţiilor’’ – Gl. Ilie Gheorghe.

- ,,Managementul prin obiective’’ – Gl. Ilie Gheorghe.

6. Înaintări în grad şi medalieri:

- mr. ( r.) Dumitrescu Mircea Ştefan, avansat la gradul de locotenent colonel;

- mr. ( r.) Câciu George, , avansat la gradul de locotenent colonel;

- mr. (r.) Andone Spiridon, , avansat la gradul de locotenent colonel;

- plt.adj.(r.) Şutacu Ioan, avansat în gradul de plt.adj.principal.

- lt (rtg.) Păun v. Gheorghe în gradul de căpitan;

- medalia ,,Emblema de Onoare a Armatei României’’- clasa aIIa, conferită:

- col. (rtg.) Ghigheanu Pascu Constantin;

- col. (r.) Negrilă Dumitru Ionică;

- lt.col.(r.) Nastea Ion Ion;

- lt.col. (r.) Andone Gheorghe Spiridon;

- lt.col (r.) Preda Ştefan Daniel;

- mr. (r.) Pîrvan Nicolae Marian.

- titlul de ,,Fiu al Argeşului’’- 4 septembrie 2010

-Gl.Bg. Parfene Corneliu:

- col. ( rtg.) Domnişoru Laurenţiu

- col. (r.) Dabija Alexandru.

7. Vizite primite:

- Fundaţia Academia DacoRomână, s-a vizitat:

- Mânastirea, Palatul Regal, Parcul şi muzeul;

- Curtea Domnească;

- Muzeul Municipal şi Casa Norocea;

- Barajul Vidraru.

- Fundaţia ROKURA – Bucureşti 17 februarie 2011.

8. Vizite efectuate de membrii Filialei C.M.R.R.,,POSADA’’

-Palatul Regal şi Sala Manole;

- Casa Memorială Norocea.

9. Simpozioane:

- ,,Unirea de la 1 Decembrie 1918’’

- ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt în legende’’

- ,,Sisteme inteligente de securitate şi monitorizare’’ – ing. Vlad GHEORGHE.

10. Masa rotundă:

- ,,Culturi agro-silvice cu creştere rapidă’’ ( 17 februarie 2011).

11. Participări la ceremonialurile militar-religioase de la:

-Cimitirul Eroilor;

- Monumentul Veteranilor de Război;

- Monumentul ,,Emilian Cristea’’

12. Participarea la serile de poezie argeşeană – Cenaclul literar ,,Nicolae Velea’’.

13.Participare la Festivalul internaţional de folclor ,,Carpaţi’’- 13-15 august 2011

14. Participarea la zilele Casei de Cultură ,,George Topîrceanu’’ – ediţia a IIa, 22-24 mai 2010;

15. Amenajarea sediului C.A.R.-P.M. ,,POSADA’’a Filialei C.M.R.R.,,POSADA’’;

16. Participarea la ceremonialul pentru plecarea în Teatrul de Operaţii din Afganistan a B.33 V.M. ,,POSADA’’- 5 ianuarie 2010.


29 aprilie 2011
În Municipiul Curtea de Argeş s-a sărbătorit Ziua Forţelor Terestre şi Ziua Veteranilor de război.
Alături de locuitorii municipiului, Consiliul local, cadrele Batalionului 33 Vânători de Munte, elevi şi reprezentanţi ai instituţiilor locale, la Cimitirul Eroilor şi la Monumentul Veteranilor de război, au avut loc ceremonialuri militar-religioase.
Din partea Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza'' au participat: Gl.Lt. Radu VLĂSCEANU, Gl.Mr. Stelian TEODORESCU, col. Traian NEGOIŢĂ şi din partea Filialei C.M.R.R. ,,POSADA'' col. Laurenţiu DOMNIŞORU, col. Constantin GHIGHEANU, Lt.col Dănuţ COSORECI, Ion NASTEA, George CÂCIU, Mircea DUMITRESCU, Plt adj.Ioan ŞUTACU.
Au fost depuse coroane de flori, iar primarul municipiului Nicolae DIACONU a adus salutul comunităţii, al Consiliului Local, pentru Armata Română, pentru veteranii noştri.La finalul ceremoniei a urmat tradiţionala paradă, moment în care reprezentanţii B. 33 V.M. ai subunităţii SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri din Curtea de Argeş, ai fanfarei ANGELZ'S, alături de primarul Municipiului, membrii Consiliului Local şi ai Filialei C.M.R.R. ,,POSADA'' au defilat pe B.dul Basarabilor.

28 aprilie 2011
Mânăstirea Curtea de Argeş - Izvorul Tămăduirii

Parte din membrii Biroului Permanent Central ai A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza'', au asistat la slujba cu ocazia Izvorului Tămăduirii şi au vizitat Mânăstirea Curtea de Argeş, Palatul Regal, Chilia Carol al IIea şi parcul acesteia.
25 martie 2011
SEDINTA CONSILIULUI DIRECTOR al A.N.C.M.R.R.,,Alexandru Ioan Cuza"
Complex Haiducului

În ziua de 25.03.2011 a avut loc la Complexul Militar
HAIDUCULUI din Bucureşti, Şedinţa Consiliului Director al
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” cu următoarea ordine de zi:
1. Rapoarte informale ale Biroului Permanent Central;
2. Intervenţia reprezentantului Direcţiei Financiar-Contabile a
M.Ap.N.;
3. Intervenţia reprezentantului Casei Sectoriale de Pensii a
M.Ap.N.
4. Discuţii;
5. Prezentarea şi aprobarea Hotărârii Consiliului Director.
Rapoartele informale şi Hotărârea Consiliului Director vor fi
afişate pe site-ul asociaţiei Filiala ,,POSADA" a C.M.R.R. Curtea de Arges, în zilele următoare.31 mai 2010
ZIUA RAZERVISTULUI
Palatul National al Cercului Militar Bucuresti29 aprilie 2010
ZIUA VETERANILOR

Membrii Filialei ,,POSADA" a C.M.R.R. au participat la festivitatea si ceremonialul de depuneri de coroane le la Monumentul Veteranilor din Munnicipiul Curtea de Arges.


29 martie 2010
ADUNAREA GENERALA
Cercul Militar Curtea de Arges
1.Participanti: Gl. ILIESCU MIHAI - Presedintele A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza";
Gl.Br.(r.) DAN RADU SERBAN - Secretar General al A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza"; Col. (r.) PATRUNJEL ION -Presedintele Subfilialei A.N.V.R. C.de Arges; Cpt. CIRJAN CONSTANTIN - inlocuitorul comandantului U.M. 01042 C. de Arges; Mr.dr. STANCIULESCU SERGIU - medicul de garnizoana.La lucrarile Adunarii Generale au fost prezenti 49 membrii ai filialei.
Ordinea de zi:
1.Analiza activitatii Biroului Subfilialei ,,POSADA" a C.M.R.R. in perioada martie 2009 - martie 2010 si modul de indeplinire a Hotararilor Conferitei Nationale Extraordinare si a Sedintei de lucru din februarie 2010, ale Consiliului Director si a Biroului Executiv Central.
2. Analiza activitatii financiar contabile pe anul 2009.Prezentarea spre aprobare a Proiectului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
3. Informare privind Aniversarea a 85 de ani de la constituirea societatii ofiterilor in rezerva si in retragere ( 1925 ) si a 20 de ani de la reluarea activitatii.
4.Asigurarea medicala intre nevoi, posibilitati si aspiratii.
5.Prezentarea principalelor probleme care stau in fata membrilor subfilialei ,,POSADA" a C.M.R.R. in anul 2010.
6.Propuneri pentru Planul de masuri pe perioada urmatoare.
7. Prezentarea Proiectului de Hotarare.
D.mnul Gl.Br. (r.) Dan Radu Serban18 februarie 2010
Bucuresti - Complexul "Haiducul"
Sedinta de lucru A.N.C.M.R.R. - Al. I. Cuza

Lucrarile sedintei au fost conduse de presedintele ANCMRR dl. Gl. dr. Iliescu Mihai.
Din partea MApN a participat Dl. Gl. Mr. Nastase Constantin, seful Directiei Financiar-Contabile a MApN.
Din partea organizatiei noastre a participat presedintele subfilialei Col (r) Domnisoru Laurentiu
Au fost abordate probleme privind:
- interventii ale MApN si conducerii ANCMRR privind legea unica a pensiilor militare;
-aniversarea a 85 de ani de la constituirea Societatii Ofiterilor in Rezerva si in Retragere proveniti din activitate (1925) si 2o de ani de la reluarea activitatii in anul 1990;
-strategia ANCMRR Al. I. Cuza pentru anul 2010;
-criterii si periodicitatea avansarilor in grad pentru anul 2010.05 ianuarie 2010
Preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,POSADA'' a Municipiului Curtea de Argeş, col.(r.) Laurenţiu Domnisoru, împreuna cu membrii acesteia, cu ocazia desfăşurarii ceremonialului pentru plecarea in Teatrul de Operaţii din Afganistan a Batalionului 33 Vanatori de Munte ,,POSADA", au avut onoarea şi plăcerea de a participa alături de ministrul apărării naţionale Gabriel Oprea, Şeful Statului major General amiral dr.Gheorghe Marin, Şeful Statului Major al Forţelor Terestre Gl.mr. Dan Ghica Radu, directorul adjunct al Statului Major General Gl. Bg. Valeriu Nicut, comandantul Bg.2 V.M. ,,Sarmisegetuza Gl. Bg Vatamanu Gheorghe, reprezentanţi ai administraţiei publice locale si judeţene, veterani de război si familiile militarilor, la activităţile prilejuite de acest eveniment.
Militarii B.33 V.M. ,,POSADA'' se află la a doua misiune în acest teatru de operaţii şi işi vor desfăşura activitatea timp de şase luni în provincia Zabul.

23 noiembrie - ziua Vanatorilor de Munte a fost un prilej pentru membri subfilialei C.M.R.R. sa depuna o coroana de flori la Troita Eroilor din incinta Cercului Militar unde a avut loc si un ceremonial militar-religios.

Cu ocazia zilei Armatei, din data 25 octombrie 2009, Presedintele Subfilialei CMRR "Posada" impreuna cu membrii biroului executiv au participat la ceremonialul militar-religios, prilej cu care au depus coroane la Cimitirul Eroilor din garnizoana Curtea de Arges.
In datele de 22-23 octombrie 2009 a avut loc Sedinta Extraordinara a Consiliului Director al A.C.M.R.R "Alexandru Ioan Cuza" cu urmatoarea ordine de zi: a) informare cu privire la principalele probleme rezolvate si demersurile in derulare la zi de la Conferinta Nationala din 2007; b) dezbatere pe probleme diverse; c) inmanarea Diplomelor, a Emblemelor aniversare instituite cu prilejul a 65 de ani de la eliberarea ultimei brazde din teritoriul Ardealului de Nord ocupat de Ungaria Hortista. Presedintele Subfilialei C.M.R.R. Col (r) Domnisoru Laurentiu a primit Diploma si Emblema de Onoare Aniversara in semn de inalta apreciere pentru meritele deosebite obtinute in activitatea ANCMRR "Al I. Cuza".
La activitatile desfasurate in Sala de Marmura a Cercului National Militar in ultima zi a sarbatorilor, au participat si Presedintele Romaniei Traian Basescu, reprezentanti ai Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane, invitati din Ministerul Apararii Nationale dar si personalitati civile si militare.


Sambata, 25 septembrie 2009 a avut loc ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Episcopiei Argesului si Muscelului. Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere, Subfiliala "Posada" a fost prezenta la desfasurarea activitatilor organizate de oficialitati cu ocazia acestui eveniment.

In data de 20 septembrie cu ocazia a 35 de ani de la inaugurarea Transfagarasanului, o parte din membrii Subfilialei C.M.R.R. "POSADA" Curtea de Arges au fost prezenti la festivitatea de comemorare de la Balea Lac. Evenimentul a fost organizat cu spijinul Ministerului Apararii Nationale in baza ord. MP. 124/17.09 al ministrului M. Stanisoara. Cu aceasta ocazie au fost decorati cu "Emblema de onoare a Armatei Romane", in semn de recunostinta pentru meritele contributiei la realizarea celui mai important drum din Romania un numar de 31 de cadre militare in retragere. Felicitam cu acest prilej pe doi dintre acestia: Plt. adj. Princp. DUMITRU NICOLAE si Plt. Adj. Sef LAZAROIU ION care sunt membrii ai subfilialei noastre.
In data de 30mai 2009 am primit vizita cadrelor militare in rezerva si retragere din Veliko-Tarnavo, din Bulgaria, in scopul unui schimb de experienta in ceea ce priveste conducerea si colaborarea intre organizatiile noastre. Oaspetii au avut ocazia sa viziteze Manastirea din Curtea de Arges, Palatul Regal, Curtea Domneasca, Fantana lui Manole si Barajul Vidraru.

In 03.09.2009 a avut loc Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere, Subfiliala "POSADA".